Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) privredno društvo Delta Automoto d.o.o., svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.ktm-srbija.rs
 
O B A V E Š T A V A
- da se prodaja robe putem internet sajta www.ktm-srbija.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Delta Automoto d.o.o., adresa za izjavljivanje reklamacije je: eshop@ktm-srbija.rs
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.ktm-srbija.rs.
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ktm-srbija.rs smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.ktm-srbija.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe koju birate u korpi, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.ktm-srbija.rs.
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.ktm-srbija.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, kao i istaknutim platnim karticama u trenutku kupovine na sajtu;
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.ktm-srbija.rs dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.ktm-srbija.rs.
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

Ugovor na daljinu možete preuzeti na sledećem linku.
 
S poštovanjem,                                  
KTM Srbija

 

POLITIKA PRIVATNOSTI

1. Zašto su nam potrebni Vaši lični podaci?
Internet prodavnica www.ktm-srbija.rs odnosno DELTA AUTOMOTO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem na adresi: Omladinskih brigada 33a, 11070 Novi Beograd, matični broj: 20801921, PIB: 104764599 (u daljem tekstu: „Društvo“ ili „Rukovalac“) obrađuje lične podatke koji su prikupljeni u interakciji sa Vama i drugim posetiocima (prilikom Vaše registracije/otvaranja naloga i kontaktiranja).
Prikupljanje i obrada ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.
Društvo poštuje pravo na privatnost svojih onlajn posetilaca i prepoznaje značaj zaštite ličnih podataka prikupljenih o njima. U tom smislu, ustanovili smo procedure kojima omogućavamo da Vaši lični podaci budu obrađeni na odgovoran način.
Da bismo zaštitili privatnost svakog onlajn posetioca čije lične podatke prikupljamo, objavili smo ovu Politiku privatnosti koja definiše koje lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima.

DEFINICIJE:
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Osetljivi podaci odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.
Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo. Ako utvrdimo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije. Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.
 
2. Ko kontroliše podatke?
Internet prodavnica www.ktm-srbija.rs je u vlasništvu Društva koje upravlja navedenom Internet prodavnicom koju ste posetili, tako da je Društvo istovremeno i rukovalac i obrađivač ličnih podataka. Društvo određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. Kada kupujete nešto u našoj onlajn prodavnici, kada kreirate nalog kod nas, ili zaključite ugovor sa nama, mi ćemo obraditi Vaše lične podatke u tu konkretnu svrhu. Takođe, možemo i da obradimo Vaše lične podatke ako npr. imate upit ili zahtev koji prethodi Vašoj odluci da sklopite ugovor sa nama.
U skladu sa svojom zakonskom obavezom, Društvo je pravno odgovorno za skladištenje i korišćenje (obradu) ličnih podataka.
U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na:
 
Kontakt podaci:

DELTA AUTOMOTO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Omladinskih brigada 33a
Beograd, Srbija
MB: 20801921; PIB: 104764599
E-mail:  zastitapodataka@deltaautomoto.rs
 
3. Koji lični podaci se prikupljaju?
Sve naše aktivnosti se zasnivaju na strogim etičkim principima i zakonskim zahtevima, i posvećeni smo zaštiti privatnosti svih posetilaca našeg web sajta. Iz ovog razloga, način na koji prikupljamo i skladištimo (obrađujemo) informacije, uključujući i lične podatke, zavisi od načina na koji se naš web sajt i sa njim povezane usluge koriste.
Mi ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o Vama.
Lične podatke koje prikupljamo prilikom Vaše registracije na našem web sajtu (otvaranja naloga), kupovine naših proizvoda odnosno robe, kontaktiranja zbog različitih upita ili prijave na newsletter su:
•    ime i prezime (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
•    pol (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
•    adresa prebivališta (ulica, broj, grad, poštanski broj), odnosno adresa na koju je potrebno isporučiti robu (u slučaju registracije);
•    email adresa (u slučaju registracije, kontaktiranja zbog upita ili prijave na newsletter);
•    broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona (u slučaju registracije ili kontaktiranja zbog upita);
•    broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja sredstava).
U daljem tekstu zajedno označeni kao „Lični podaci“.
 
Društvo prikuplja i obrađuje Lične podatke isključivo u sledeće svrhe:
•    otvaranja naloga na web sajtu;
•    obrade zahteva posetioca web sajta, odnosno radi zaključenja ugovora o prodaji robe;
•    isporuke robe i ispunjenja ugovora o prodaji robe;
•    povraćaja sredstava u slučaju vraćanja robe;
•    omogućavanja korisnicima/posetiocima web sajta da ostvare svoje pravo na podnošenje reklamacije na robu;
•    poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca (Zakona o porezu na dodatu vrednosti i Zakona o računovodstvu);
•    odgovora na različite upite koje Društvo primi od Vas;
•    obaveštavanja i informisanja u cilju promocije i marketinga Društva (slanje newsletter-a, ponuda, akcija, vesti, promocija, poziva za događaje, učestvovanje u nagradnim igrama).
Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.
 
Pravni osnov obrade Ličnih podatka
• Vaš pristanak
Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.
Molimo Vas da imate u vidu da pristanak predstavlja pravni osnov za obradu Ličnih podataka samo u slučaju:
•    obaveštavanja i informisanja u cilju promocije i marketinga Društva (slanje newsletter-a, ponuda, akcija, vesti, promocija, poziva za događaje, učestvovanje u nagradnim igrama itd.);
 
•    odgovora na različite upite koje Društvo primi od Vas.
Molimo Vas da imate u vidu da u slučaju opoziva Vašeg pristanka na obradu Ličnih podataka nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.
Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju do opoziva Vašeg pristanka (rok čuvanja).
 
• Izvršenje ugovornih obaveza
Društvo prikuplja Lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i za preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (ispunjenje predugovornih obaveza).
Da biste izvršili kupovinu robe potrebno je da se prethodno registrujete na web sajtu odnosno da otvorite svoj nalog. Drugačije ne može doći do zaključenja ugovora o prodaji robi. Lični podaci su u tom slučaju neophodni kako bismo mogli da zaključimo i izvršimo ugovor o kupovini robe.
Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju trajno (rok čuvanja).
 
• Legitimni interes Društva
Društvo obrađuje Lične podatke u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumeva anketiranje kupaca odnosno korisnika usluga u cilju poboljšanja proizvoda i usluga (pod uslovom da ste postali naš kupac odnosno da ste naš korisnik usluge).
 
• Poštovanje pravnih obaveza Društva
U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisani različitim zakonima, Društvo obrađuje Vaše lične podatke.
Lični podaci se po ovom osnovu obrađuju onoliko dugo koliko nalažu odredbe relevantnih zakona.
 
3.1. Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju sa Društvom
Na našem web sajtu mogu se koristiti razne tehnologije da bismo ih poboljšali i učinili jednostavnijim, efikasnijim i bezbednijim. Takve tehnologije mogu da dovedu do automatskog prikupljanja još nekih ličnih podataka. Primeri takvih tehnologija obuhvataju kolačiće, Flash kolačiće i web analitiku.
 
3.1.1. Podaci o putanji biranja
Kada posetite naš web sajt, podaci se šalju sa Vašeg pretraživača na naš server. Ovi podaci nam omogućuju da optimizujemo naše usluge i da poboljšamo Vaše iskustvo na našem web sajtu. Podatke automatski prikupljamo i skladištimo.
Možemo da prikupljamo informacije o Vašem računaru radi administracije sistema i da prenosimo zbirne informacije za potrebe interne marketinške analize. To su podaci o aktivnostima i obrascima pretraživanja naših korisnika (lični podaci) i mogu da obuhvate sledeće:
 
· IP adresu posetioca
· Datum i vreme posete
· Referentnu URL adresu (sajt sa kojeg je posetilac upućen)
· Posećene stranice i kretanje korisnika na našem veb-sajtu
· Informacije o korišćenom pretraživaču (vrsta, verzija, operativni sistem, itd.)
 
3.1.2. Kolačići
Na našem web sajtu koristimo kolačiće. Molimo vas da pročitate našu Politiku o kolačićima da biste saznali više o našem korišćenju kolačića i politici privatnosti učesnika čije alatke za web analizu koristimo.


4. Obelodanjivanje Ličnih podataka
Postupanje sa Vašim Ličnim podacima sa najvećom pažnjom i poverljivošću je jedan od naših osnovnih principa. Ako to zahteva Zakon, Vaši podaci mogu biti otkriveni trećim licima.
Vaše Lične podatke možemo da otkrijemo u onoj meri u kojoj smo obavezani da otkrijemo ili podelimo Vaše Lične podatke da bismo ispunili zakonsku obavezu ili naloge Suda ili bilo kog drugog nadležnog organa, ili da bismo sproveli ili primenili Politiku privatnosti i druge sporazume; ili da bismo zaštitili prava, imovinu ili bezbednost Internet prodavnice www.ktm-srbija.rs, naših zaposlenih, naših kupaca ili drugih. Ovo obuhvata razmenu Ličnih podataka  sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.
Kada nam pružate Vaše lične podatke preko našeg web sajta, to činite na isključivo dobrovoljnoj osnovi. Ako odlučite da ne želite da pružite tražene podatke, možda nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit odnosno zahtev, ili Vam neće biti na raspolaganju razne pogodnosti za klijente.
Svojim Ličnim podacima možete da pristupite i da ih menjate bilo kada tako što ćete se prijaviti na svoj nalog na www.ktm-srbija.rs uneti podatke o profilu svog naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim Ličnim podacima.
Ako je došlo do promene bilo kog Ličnog podatka koji ste nam dali, npr. ako ste promenili svoju e-mail adresu ili druge kontakt podatke, ili ako želite da obrišete svoj nalog, molimo Vas da nas o tome obavestite tako što ćete ažurirati svoje podatke na stranici “Moj profil“ ili „Moj nalog“ ili tako što ćete nam poslati email u kojem ćete navesti te izmene na: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
 
U svakom trenutku, možete ostvariti sledeća prava:
4.1. Pravo na informisanje i pravo da zahtevate pristup Vašim Ličnim podacima
Imate pravo da od Društva zahtevate informaciju o tome da li Društvo obrađuje Vaše Lične podatke i koje, kao i da da zahtevate pristup Ličnim podacima.
Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
Svojim Ličnim podacima možete da pristupite i tako što ćete se prijaviti na Vaš nalog preko www.ktm-srbija.rs i uneti podatke o profilu Vašeg naloga. Kliknite na „Moj profil“ ili „Moj nalog“ da biste dobili pristup svojim Ličnim podacima.
 
4.2. Pravo da ispravite, dopunite ili zahtevate brisanje svojih Lične podatke
Imate pravo da se Vaši netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
Imate pravo da zahtevate da se Vaši Lični podaci izbrišu.
Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.
 
4.3. Pravo da ograničite obradu Vaših Ličnih podataka.
Imate pravo da se obrada Vaših Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
3) Društvu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37 stav 1 Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Društva preteže nad interesima tog lica.
Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
 
Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.
 
4.4. Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo da svoje Lične podatke koje ste prethodno dostavili Društvu primite od Društva u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.
Svoja prava možete ostvariti slanjem zahteva na email adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs
 
4.5. Pravo da opozovete Vaš pristanak
Imate pravo da bilo kada opozovete Vaš pristanak za našu obradu Vaših Ličnih podataka u situaciji kada se obrada zasniva na Vašem pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Da biste opozvali svoj pristanak, kontaktirajte nas na zastitapodataka@deltaautomoto.rs
Naravno, Vaš pristanak možete da opozovete i slanjem pisanog zahteva na adresu: Radnička 8, 11030 Beograd, sa naznakom „Zaštita podataka“.
Ukoliko imamo bilo kakvih nedoumica u vezi sa Vašim identitetom, možemo zatražiti od Vas dostavljanje dodatnih informacija neophodnih za potvrdu identiteta.
 
4.6. Pravo na prigovor
Imate pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu Vaših ličnih podataka, koja se vrši u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 6 Zakona (zbog legitimnog interesa), uključujući i profilisanje.
Društvo je dužno da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ako postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.
Imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu svojih Ličnih podataka koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.
Ukoliko podnesete prigovor na obradu za potrebe direktnog oglašavanja, Lični podaci ne mogu se dalje obrađivati u takve svrhe.
 
4.7. Pravo na pritužbu Povereniku
Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako smatrate da je obrada Ličnih podataka izvršena suprotno odredbama Zakona. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.
 
Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka
Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.
U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.
 
Prenos Ličnih podataka u druge države
Prenos Ličnih podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (""Sl. glasnik RS"", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.
Privredna društva kojima Društvo vrši prenos Ličnih podataka nalaze se sa sedištem na teritoriji Savezne Republike Nemačke, Republike Grčke, Velike Britanije, Irske, Mađarske, Švajcarske Konfederacije, Republike Francuske, Republike Slovenije i Sjedinjene Američke Države (ograničeno na ""Privacy Shield framework""), za koje je u skladu sa Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.


Period čuvanja Ličnih podataka
Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.
Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.
Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.
Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.
Podaci koji se obrađuju u cilju ostvarivanja legitimnih interesa a odnose se na anketiranje kupaca odnosno korisnika usluga čuvaju se trajno.


Primalac i treće lice
Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, bankama i rent kućama koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i pružanje servisnih usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o kampanjama za bezbednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.
Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.


IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI
Ako promenimo način na koji rukujemo Vašim Ličnim podacima, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmene ove Politike privatnosti u bilo kom trenutku, te Vas molimo da često proveravate da li postoje nova ažuriranja ili izmene naše Politike privatnosti.
Ova stranica je poslednji put ažurirana dana 30.11.2021. godine
 

NAČINI PLAĆANJA

Proizvode koje želite da poručite putem internet prodavnice, možete platiti na više načina:
●     plaćanje pouzećem gotovinski u trenutku isporuke
●     uplatnicom u pošti ili banci
●     platnim karticama tokom procesa kupovine na sajtu.


Plaćanje pouzećem

Prilikom preuzimanja pošiljke koju ste prethodno poručili putem našeg sajta www.ktm-srbija.rs, plaćanje porudžbine se vrši isključivo u gotovom novcu u dinarskoj valuti na ruke kuriru naše partnerske kurirske službe koju birate u korpi i koji Vam donosi pošiljku.


Plaćanje uplatnicom u pošti ili banci

Za porudžbine čije plaćanje se vrši uplatom u banci ili pošti, rok za uplatu je 3 radna dana. Robu ćemo Vam poslati nakon evidentirane uplate.


Plaćanje karticama

Svoju narudžbinu možete platiti koristeći Visa, Visa Electron, MasterCard, Amex ili Maestro platnu karticu. Kartica mora biti odobrena od strane banke izdavaoca za online (Internet) plaćanje.
Prilikom online naručivanja, odabirom odgovarajućeg načina plaćanja bićete preusmereni na stranicu banke Intesa koja je zaštićena i sigurna za ovakav način plaćanja. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.
Na ovoj stranici je potrebno da unesete sledeće podatke:
 
Broj kartice, datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

*Unos i provera podataka isključivo se obavljaju između korisnika kartice i banke Intesa, a Internet trgovac nema uvid u podatke koji se razmenjuju.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Kupac koji koristi uslugu online plaćanja karticama preko www.ktm-srbija.rs mora ispunjavati sledeće uslove:

  • Isporuka robe je moguća samo na teritoriji Republike Srbije, na adresi navedenoj u porudžbini.
  • Samo vlasnik platne kartice može izvršiti plaćanje.

Želimo Vam uspešnu kupovinu.

 

USLOVI ISPORUKE

Rok isporuke

Nakon potvrde, porudžbina ulazi u status obrade. Nakon obrade porudžbine, bićete obavešteni o statusu Vaše porudžbine putem email-a.
Period obrade porudžbine je najčešće 2-3 radna dana. Za sve porudžbine poslate petkom i vikendom, prodavac će Vas kontaktirati početkom naredne nedelje.
Od tog trenutka rok isporuke je 3 radna dana.


Preuzimanje pošiljke

Kurirska služba koju birate u korpi (eksterna firma koja vrši dostavu robe za nas), pošiljke donosi na adresu za isporuku u periodu od 08:00-16:00h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku. Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija značajno oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite, pozivom na broj 011/2010 933 ili putem email-a eshop@ktm-srbija.rs Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu. Kurir svaku pošiljku pokušava da uruči u dva navrata. Uobičajena praksa je da ukoliko Vas kurir ne pronađe na adresi, da Vas pozove na telefon koji ste ostavili prilikom kreiranja porudžbenice i ugovori novi termin isporuke. Ukoliko Vas i tada ne pronađe na adresi, pošiljka će se vratiti nama. Po prijemu pošiljke, kontaktiraćemo Vas kako bi ustanovili razlog neuručenja i dogovoriti se o ponovnom slanju.


Cena isporuke

Isporuka na kućnu adresu za sve porudžbine čiji je iznos 5000 dinara ili veći je besplatna. Ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5000 dinara, cena isporuke će iznositi 400 dinara uključujući PDV.


NAPOMENA:
Potvrdom porudžbine, klikom na dugme POTVRDI, saglasni ste sa uslovima isporuke.

 

PRAVO NA ODUSTAJANJE

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.ktm-srbija.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
Obrazac/izjavu o odustanku možete preuzeti OVDE.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.
Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

Kontaktirajte nas pozivanjem na kontakt telefon 011/2010/933 ili nam pošaljite email na adresu: eshop@ktm-srbija.rs podatak Vašeg broja računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono), broj dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Delta Automoto je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Online prodavnici, koji je gore naveden, ne možete slati na adrese koje su navedene na račun-otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

 

ZAMENA VELIČINE I ZAMENA ARTIKLA ZA DRUGI

Proizvod se u zakonskom roku može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.
Zamena se mora izvršiti u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke.
U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan, a sve troškove snosi prodavnica www.ktm-srbija.rs Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.
U slučaju zamene proizvoda za drugu veličinu, prodavac je u obavezi da izvrši zamenu ukoliko taj proizvod postoji na stanju. Ukoliko kupljeni proizvod  za koji se traži zamena ne postoji na stanju, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca, uz eventualnu doplatu ili vraćanje razlike u ceni. Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.
Za uvažene reklamacije, prodavac www.ktm-srbija.rs snosi sve troškove transporta.

 

REKLAMACIJE

Reklamacije na proizvode

Ukoliko niste zadovoljni proizvodom kupljenim na našoj internet prodavnici, Vašu reklamaciju ćemo rešiti u najkraćem mogućem roku. Ako ustanovite da je proizvod koji ste kupili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate na sledeći način:

Pošaljite nam informacije s brojem porudžbine ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mail-om na eshop@ktm-srbija.rs ili putem telefona 011 2010 933.

Na osnovu Vašeg opisa reklamacije, odgovorićemo Vam sa informacijom o tome:    
•    da li se proizvod može zameniti za novi,
•    da li se može za proizvod vratiti novac,    
•    da li se može naći neko drugačije rešenje problema.


U slučajevima kad se proizvod može zameniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo kurirsku službu koja preuzima reklamirani proizvod i vraća ga u naš magacin. Kada nam proizvod stigne nazad, šaljemo Vam obaveštenje o povratu novca odnosno slanju zamenskog proizvoda. Povrat novca ili zamena za novi proizvod biće urađena u roku od 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski ili e-mailom. Reklamacije na oštećenje u transportu
Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.
Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.


Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 011 2010 933 ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail eshop@ktm-srbija.rs i opišete kakav problem imate. Ili preuzmete reklamacioni list sa linka na kraju ovog teksta, popunite ga i sa robom pošaljete na našu adresu. U najkraćem mogućem roku, odgovorćemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija  i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.
Preuzmite reklamacioni list OVDE.