Politika privatnosti

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Poštovani,

DELTA AUTOMOTO d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 33a, Beograd, matični broj: 20236507 (u daljem tekstu: “Društvo ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica - klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Klijent ili Vi“) čije lične podatke prikuplja (u daljem tekstu: „Podaci o ličnosti“). Prikupljanje i čuvanje Ličnih podataka sprovodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“) kao i sa Opštom Uredbom EU o zaštiti podataka o ličnosti (EU 2016/679) (u daljem tekstu: „GDPR“), kada je to primenljivo.
U slučaju obrade Podataka o ličnosti Klijenata koji su državljani neke od država članica Evropske Unije, Mi ćemo primeniti i odredbe GDPR-a, u meri kojoj je to primenljivo.

Mi cenimo Vas i prepoznajemo da je privatnost važna za Vas.

Da bismo zaštitili privatnost svakog Klijenta čije Podatke o ličnosti prikupljamo, Mi smo objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Podatke o ličnosti prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, kao i koja su Vaša prava u vezi sa Podacima o ličnosti. Naime, razvili smo ovu Politiku privatnosti da bismo Vam prikazali našu praksu u vezi sa prikupljanjem Podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas ili o Vama na ovom sajtu, putem pisane ili usmene komunikacije sa nama, kada posetite neki od naših objekata ili iz drugih izvora.

U svakom slučaju, budite slobodni da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: zastitapodataka@deltaautomoto.rs


Osnovni pojmovi i Lični podaci koje Društvo obrađuje 

„Podatak o ličnosti“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet; 

„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

"Osetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, verska ili filozofska uverenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

Mi ne prikupljamo Vaše osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima. Mi možemo obrađivati Vaše podatke o zdravstvenom stanju koje ste nam Vi dostavili kako bismo zadovoljili Vaše posebne potrebe (na primer, u slučaju invalidnosti).

„Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina. 

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, ne bi trebalo da dozvolite svojoj deci da čine dostupnim svoje Podatke o ličnosti bez vaše dozvole.


Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obrađuje o Vama obuhvataju:

•    Ime i prezime;
•    Pol;
•    JMBG;
•    Datum i mesto rođenja;
•    Email adresu;
•    Broj fiksnog telefona;
•    Broj mobilnog telefona;
•    Broj vozačke dozvole;
•    Broj lične karte/broj pasoša;
•    Adresa prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto/grad);
•    Broj šasije motornog vozila;
•    Broj motora motornog vozila;
•    Registarske oznake vozila;
•    Servisna knjižica;
•    Broj zaključenog ugovora.


Način prikupljanja Podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju, ili od strane drugih lica. 

1)    Neposredno prikupljanje Podataka o ličnosti od Klijenata čiji se podaci obrađuju

a)    Prilikom kupovine motornog vozila

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji motornog vozila (uključujući slanje ponude za kupovinu motornog vozila), a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora, ispunjenja pravnih obaveza Društva i zaštite Vaših životno važnih interesa, u obavezi ste da nam dostavite sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, adresu prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto), broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, JMBG, broj lične karte/broj pasoša.

U slučaju da nam ne pružite navedene Podatke o ličnosti, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupoprodaji motornog vozila, odnosno nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev.

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Podatke o ličnosti jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji motornog vozila, poštovanje pravnih obaveza, zaštite Vaših životno važnih interesa i radi razmatranja različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

b)    Prilikom preuzimanja motornog vozila na test vožnju

Pre nego što Vam omogućimo da isprobate naša motorna vozila test vožnjom, neophodno je da zaključimo ugovor o korišćenju motornog vozila, te nam je za svrhe zaključenja i ispunjenja ugovora o korišćenju motornog vozila (test vožnja) neophodno da nam dostavite sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, adresu prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mesto), JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum i mesto rođenja, broj mobilnog telefona i broj vozačke dozvole. 

U slučaju da nam ne pružite navedene Podatke o ličnosti, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o korišćenju motornog vozila, odnosno nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtev. 

Svrha prikupljanja podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju vozila.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

c)    Prilikom posete salonu motornih vozila

Prilikom Vaše posete našem salonu motornih vozila, prikupljamo od Vas sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas blagovremeno obavestili o akcijama i pogodnostima prodaje motornih vozila od strane Društva za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni ili za koje ste sami iskazali interesovanje, odnosno za svrhu pripreme specijalne ponude za prodaju motornog vozila, pozivanja na događaje, slanja newsletter-a, komunikacije.

Svrha obrade navedenih ličnih podataka jeste obaveštavanje i informisanje u cilju promocije i marketinga Društva.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva, dokle god ne opozovete pristanak.

d)    Prilikom posete web stranice www.ktm-srbija.rs

Prilikom posete našem web sajtu, Podaci o ličnosti se prikupljaju putem kolačića (eng. cookies), saznajte više na politika o kolačićima.

e)    Tokom održavanja marketinških i drugih promotivnih kampanja Društva (uključujući sajmove)

Za vreme održavanja promocije naših motornih vozila, možemo prikupiti Vaše sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas obavestili o svim novostima i pogodnostima koje je Društvo pripremilo za Vas.

Svrha obrade navedenih Podataka o ličnosti jeste promocija, marketing Društva kao i anketiranje Klijenata koji kupuju proizvode i usluge.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

f)    Prilikom servisiranja motornog vozila

Kako bismo Vam pružili uslugu servisiranja Vašeg motornog vozila, sačinili ponudu koja se odnosi na održavanje motornog vozila i/ili nabavku rezervnih delova, slanja podsetnika za zakazani servis, podsetnika o godišnjem servisu motornog vozila, Mi prikupljamo Vaše sledeće Podatke o ličnosti: ime i prezime, pol, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum rođenja, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, servisna knjižica, broj zaključenog ugovora, broj motora motornog vozila, broj šasije motornog vozila i broj registarske tablice.

Svrha obrade navedenih Podataka o ličnosti jeste pružanje usluge servisa motornog vozila (uključujući nabavku rezervnih delova i odgovora na upite u vezi sa naknadom u vezi pružanja usluga servisa), razmatranje različitih prigovora/zahteva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva i slanje obaveštenja o godišnjem servisu, uključujući podsetnike za zakazani servis odnosno godišnji servis.

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva trajno.

g)    Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na newsletter, Vi dajete pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće Podatke o ličnosti: email adresa. 

Svrha obrađivanja navedenih Podataka o ličnosti jeste slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vestima i događajima koje organizuje Društvo, internet promocija, učestvovanja u nagradnim igrama. 

Navedeni Podaci o ličnosti se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak. 

h)    Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih
Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom, preko našeg web sajta odnosno email-a ili preko društvenih mreža) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima i uslugama, Vi dajete pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.
Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahteva.
Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Društva. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.
Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom, preko našeg web sajta odnosno email-a ili preko društvenih mreža) naših zaposlenih radi zakazivanja servisa za Vaše motorno vozilo i utvrđivanja naknade za usluge servisa, slanja podsetnika za zakazani servis, Vi dajte pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, broj šasije vozila i broj motora vozila.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za servis Vašeg motornog vozila i pružanje dodatnih informacija u vezi sa pružanjem usluga servisiranja vozila, uključujući slanje podsetnika za zakazani servis motornog vozila.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje termina servisa Vašeg motornog vozila. U suprotnom, nećemo moći da proverimo slobodan termin i zakažemo servis Vašeg vozila.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.


Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom, preko našeg web sajta odnosno email-a ili preko društvenih mreža) radi zakazivanja test vožnje, Vi dajte pristanak Društvu da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, pol, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za test vožnju i informisanje o tome.

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje test vožnje. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na upit koji je u vezi sa test vožnjom.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

i)    Prilikom registracije Vašeg naloga na web stranici: www.ktm-srbija.rs
U slučaju da želite da sarađujete sa nama odnosno da uspostavite komunikaciju sa nama na način da registrujete svoj nalog na web stranici: www.ktm-srbija.rs, moći ćete da pokrenete postupak registracije i napravite svoj nalog. Samim tim, da biste registrovali svoj nalog, neophodno je da popunite Formular za registraciju, koji je dostupan klikom na odeljak: „Registrujte se“ na web stranici: www.ktm-srbija.rs. Registrovani korisnici odnosno tip korisnika prilikom registracije naloga na web stranici: www.ktm-srbija.rs. mogu biti fizička lica i pravna lica.

Lične podatke koje obrađujemo u slučaju da se registrujete kao fizičko lice jesu sledeći: ime i prezime, pol, email adresa, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona i adresa prebivališta (ulica i broj, broj pošte i mesto/grad). Lične podatke koje obrađujemo u slučaju da se registrujete kao pravno lice jesu sledeći: ime i prezime izvršnog direktora odnosno zakonskog zastupnika pravnog lica, pol izvršnog direktora odnosno zakonskog zastupnika pravnog lica, email adresa izvršnog direktora, odnosno zakonskog zastupnika, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona izvršnog direktora, odnosno zakonskog zastupnika kod pravnog lica.

Navedeni Lični podaci jesu neophodni za svrhe uspostavljanja komunikacije i Vašeg naloga na web stranici: www.ktm-srbija.rs. U slučaju da nam ne pružite neophodne Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da registrujemo Vaš nalog i samim tim, pristupimo uspostavljanju naše saradnje (uključujući i potencijalno zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji motornog vozila). 

Svrha zbog koje obrađujemo neophodne Lične podatke jeste uspostavljanje saradnje između nas i Vas odnosno potencijalno zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe. Takođe, neophodne Lične podatke obrađujemo i za svrhe davanja odgovora na Vaše upite i primedbe.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u našoj bazi trajno, odnosno Lični podaci se čuvaju do opoziva Vašeg pristanka.
2)    Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Podataka o ličnosti trećeg lica.


Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste:

•    poštovanje pravnih obaveza (ugovornih i zakonskih ) Društva,
•    zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji motornog vozila, ugovora o korišćenju motornog vozila (test vožnja), ugovora o servisiranju motornog vozila;
•    ispunjenje predugovornih obaveza (zakazivanje test vožnje, zakazivanje servisa motornog vozila, kontrolni servisni pregledi vozila, informacije o cenama popravki, sastavljanje ponude za kupovinu vozila ili popravku vozila i sl.);
•    servisiranje vozila, nabavka rezervnih delova, slanja podsetnika za zakazani servis, vršenje drugih zahtevanih radova na vozilu,
•    opoziv vozila ili radi zamene određenih defektnih delova,
•    ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da budete obavešteni o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje vas interesuju u vezi sa Društvom i robom i uslugama ove kompanije, kao i radi ostvarivanja prava Klijenata vezano za kupljene proizvode/pružene usluge
•    ostvarivanja legitimnih interesa Društva kao rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti.


Pravni osnov obrade podataka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

•    Vaš pristanak 

Vaši Podaci o ličnosti do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahteva na mail adresu: info@deltaautomoto.rs.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Podataka o ličnosti izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

•    Izvršenje ugovornih obaveza 

Društvo prikuplja Podatke o ličnosti koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza (npr. slanje ponuda). 

Ukoliko nam ne pružite neophodne Podatke o ličnosti, nećemo moći da pristupimo zaključenju odnosno zaključimo ugovor.

•    Legitimni interes 

Društvo obrađuje Podatke o ličnosti u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva i legitimnih interesa trećih strana. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju: održavanje funkcionalnosti IT sistema, sprečavanje zloupotrebe, odnosno prevare pri utvrđivanju prava iz garancija.

•    Poštovanje pravnih obaveza  

U onoj meri u kojoj je obrada Vaših Podataka o ličnosti nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva (izdavanje fakture).

•    Zaštita životno važnih interesa

Određene Podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo mogli da Vas kontaktiramo i obavestimo u slučaju neophodnosti da se opozove motorno vozilo sa tržišta ili otkloni nedostatak koji bi mogao da ugrozi Vaš život i/ili bezbednost. 

Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima u Društvu, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, IT serviserima, pružaocima pravnih usluga, spoljnim revizorima, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, odnosno osiguravajućim i lizing kućama, bankarskim institucijama koje angažuje/sa kojima sarađuje Društvo na Vaš zahtev, kompanijama koje pružaju uslugu: šlepa motornih vozila/pomoć na putu/registracije motornih vozila/sprovode postupak ocarinjenja motornog vozila. 

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.


Period čuvanja Podataka o ličnosti

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis (10 godina od izdavanja fakture). 

Podaci koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa čuvaju se trajno. 

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.


Prava Klijenta u vezi sa obradom Podataka o ličnosti

Pored već navedenih prava u ovom Obaveštenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

•    da od Društva zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;
•    da od Društva zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Ličnih podataka i prava na prigovor na obradu;
•    da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
•    da se njegovi netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
•    da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Društvu proveru tačnosti Ličnih podataka;
2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
3) Društvu više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
4) Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procena da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Društvo je dužno da obavesti sve primaoce kojima su Podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Podataka o ličnosti ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom, osim ako je to nemoguće ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Klijent na kojeg se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih Podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

Klijent na koga se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.


Postupak u slučaju povrede Podataka o ličnosti

Ako povreda Podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede Podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Klijenata, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.


Prenos Podataka o ličnosti u druge države

Prenos Podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju bez prethodnog odobrenja može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Privredna društva kojima Društvo vrši prenos podataka nalaze se sa sedištem na teritoriji Republike Austrije, Mađarske, Švajcarske Konfederacije i Sjedinjenih Američkih Država (ograničeno na "Privacy Shield framework"), za koje je u skladu sa Odlukom utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.


Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posećujete pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter, Instagram ili Youtube na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.


Poverljivost podataka i transparentnost 

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. 

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici www.ktm-srbija.rs kao i u prodajnim salonima Društva.

Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na veb stranici www.ktm-srbija.rs i u prodajnim salonima Društva.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na: zastitapodataka@deltaautomoto.rs

Vaš Delta Automoto